مكانيزم ورود به ايستگاه و پايان سفر و تخليه

219 بازدید 1397-10-17

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

مكانيزم بار و مسافرگيري و آغاز سفر
00:01:00

سناریو :

1- مكانيزم ورود به ايستگاه و پايان سفر و تخليه (واگن سفري) 2- آغاز کانال ایستگاهی و شروع به استقلال اون از کانال سفری، طی مراحلی توسط کانال های انحرافی دبی کانال ایستگاهی از استاندارد کانال سفری تدریجاً تا صفر و توقف کامل ادامه خواهد یافت. 3- کاهش دبی از استاندارد کانال سفری تا صفر یعنی کاهش سرعت تا توقف و ورود به ایستگاه که در این مدت واگن در ایستگاه ایستاده و تخلیه مسافر و بار انجام می شود. 4- این مکانیزم به ترتیب شامل مراحل آغاز فرآیند کاهش دبی و سرعت، ادامه فرآیند کاهش دبی و سرعت و تخلیه مسافر و باره. 5- "سفری ایمن و سریع" 6- راه های ارتباطی: تلفن شاهین ثنائی: 09120145226 - 09352713878 تلفن علیرضا گلشن: 09125945315

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

00:1:00
درمانیاب دارو
1398-05-07
چگونگی انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت
00:01:00
دفتر وكالت نوابيان
1397-12-04
 مهاجرت به استرالیا
00:01:00
ترک عادت‌های بد
00:00:48
شبکه 4
1397-04-14
نرم افزار مرکز تماس حامی
00:01:00
داده پردازی پارسیان
1397-09-13
Google AdSense
336 x 280