مكانيزم ورود به ايستگاه و پايان سفر و تخليه

719 بازدید 1397-10-17

اشتراک گذاری : Cotion facebook Cotion linkedin Cotion twitter

مكانيزم بار و مسافرگيري و آغاز سفر
00:01:00

سناریو :

1- مكانيزم ورود به ايستگاه و پايان سفر و تخليه (واگن سفري) 2- آغاز کانال ایستگاهی و شروع به استقلال اون از کانال سفری، طی مراحلی توسط کانال های انحرافی دبی کانال ایستگاهی از استاندارد کانال سفری تدریجاً تا صفر و توقف کامل ادامه خواهد یافت. 3- کاهش دبی از استاندارد کانال سفری تا صفر یعنی کاهش سرعت تا توقف و ورود به ایستگاه که در این مدت واگن در ایستگاه ایستاده و تخلیه مسافر و بار انجام می شود. 4- این مکانیزم به ترتیب شامل مراحل آغاز فرآیند کاهش دبی و سرعت، ادامه فرآیند کاهش دبی و سرعت و تخلیه مسافر و باره. 5- "سفری ایمن و سریع" 6- راه های ارتباطی: تلفن شاهین ثنائی: 09120145226 - 09352713878 تلفن علیرضا گلشن: 09125945315

# تگ ها :

ویدیو موشن گرافیک موشن کشن Cotion بازاریابی بازاریابی_ویدیویی ویدیو_مارکتینگ گویندگی کسب_و_کار

Google AdSense
336 x 280

ویدئو های پیشنهادی

باشگاه مشتریان کالاکام
00:01:03
کالاکام
1397-11-07
معرفی خدمت کشن
00:01:00
کشن
1398-05-19
معرفی  خود اشتغالی کانادا
00:01:00
گروه بین المللی افق
1398-08-06
راهنمای  نکات آموزشی
00:01:00
دنیای نوین
1399-02-25
هیدرودرمی RF لیزر
00:01:00
ساختمان پزشکان قائم
1397-11-06
Google AdSense
336 x 280
معرفی  کلاسهای شیمی استاد تبریزی
00:1:00
آموزشگاه پویش
1399-02-23